ΑΚ184201918062019, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΗΕ