ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ