ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Issues

Τα παιδιά του 1974  εκτός από το σιόκ του πολέμου και της αγριότητας που συνόδευσε την Τουρκική εισβολή, τις κακουχίες, την απώλεια αγαπημένων τoυς προσώπων, τον εκτοπισμό τους , έχασαν και τα σχολεία τους.  Οι τυχεροί που φιλοξενήθηκαν σε Κοινότητες στις ελεύθερες περιοχές  βολεύθηκαν στα τοπικά σχολεία. Τα παιδιά τα οποία κατέληξαν σε καταυλισμούς υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν σε σχολικές τάξεις είτε σε αντίσκηνα , είτε σε παραπήγματα είτε στο ύπαιθρο με μόνο τα στοιχειώδη  για την επιμόρφωσή τους.  Στη συνέχεια στη σχεδίαση Κυβερνητικών οικισμών περιλαμβάνετο απαραίτητα και η σχολική μονάδα, πρώτιστα Δημοτικής εκπαίδευσης.  Σχολεία Μέσης εκπαίδευσης ανεγείροντο σε χώρους οι οποίοι θα εξυπηρετούσαν παιδιά οχι μόνο κάποιου ή κάποιων Κυβερνητικών  οικισμών αλλά και ολόκληρης  γύρο περιοχής.