ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Issues

Εκτός από τη στέγαση των εκτοπισμένων μας εξίσου μεγάλη ανάγκη ήταν και η επαγγελματική αποκατάσταση τους. Ο κάθε οικογενειάρχης επιζητούσε να επαναδραστηριοποιηθεί για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει τη ζωή του. Κάθε είδους εργασία ήταν ευπρόσδεκτη για να ξεφύγουν από τα συσσίτια και τα τρόφιμα από τη Μέριμνα. Αυτή η θέληση των εκτοπισμένων, εις πείσμα της τραγωδίας που τους κτύπησε αποτέλεσε και την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη και την οικονομική ανασυγκρότηση του τόπου η οποία καταγράφτηκε στην Ιστορία του τόπου ως ένα οικονομικό θαύμα.  Μερίδα  των εκτοπισμένων, κυρίως αγρότες,  αξιοποίησαν  κληρο Τ/Κ περιουσίας  και επαναδραστηριοποιήθηκαν ως αγρότες.  Άλλοι έστησαν τη δική τους επιχείρηση είτε σε Τ/Κ υποστατικά τα οποία τους δόθηκαν από τον Κηδεμόνα διαχείρισης Τ/Κ περιουσιών (Υπουργείο Εσωτερικών), είτε σε Κυβερνητικά Επαγγελματικά τεμάχια  τα οποία παραχώρησε η Κυβέρνηση. Η παραχώρηση επαγγελματικής στέγης ή τεμαχίου γής για να στηθεί επαγγελματική στέγη  συνοδεύετο και από χρηματική χορηγία μέρος της οποίας εδίδετο  δωρεάν και μέρος ως δάνειο.