ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ “ΡΙΖΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΓΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΗΣΕ”