ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Προς τα Μέλη του Σωματείου, Φίλους και Φίλες της Κερύνειας   ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14.6.2023 ΣΤΟ ΡΟ