Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 13.3.2019-3-1