Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 13.3.2019-2-1