Ποιοί Είμαστε

Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια

Το Σωματείο «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1974, αμέσως μετά από την Τουρκική εισβολή και την προσφυγοποίηση που την ακολούθησε. Σκοπός του Σωματείου, όπως διατυπώνεται στο Καταστατικό του Σωματείου το οποίο συντάχθηκε το 1974, είναι:

«Η ανεπιφύλακτη και διαπαντός μέσου ενίσχυσις του αγώνος του Κυπριακού λαού δια την αποτίναξιν του τουρκικού ζυγού και η ασφαλής επιστροφή όλων των προσφύγων εις τας εστίας των υπό συνθήκας ελευθερίας , ασφαλείας και εθνικής αξιοπρέπειας»
Από τότε ο σκοπός του Σωματείου παραμένει και θα παραμείνει αμετάθετος μέχρις ότου ολοκληρωθεί . Οι πρόσφυγες από την επαρχία Κερύνειας γνωρίζουν πως δεν είναι εύκολος. Πιστεύουν όμως ακράδαντα πως αν κάνουν αγώνα πολύπλευρο , αν μείνουν ανυποχώρητοι και ενωμένοι, μια μέρα , αργά ή γρήγορα, θα ελευθερωθούν και θα γυρίσουν, όχι μόνο στην Κερύνεια , αλλά σε κάθε σκλαβωμένη γωνιά της Κύπρου.

"Αμετάθετος στόχος μας η απελευθέρωση και επιστροφή στα κατεχόμενα χωρία, τις πόλεις, τα σπίτια και τις περιουσίες μας"

Για τους Κερυνειώτες η επιστροφή στα σπίτια τους αποτελεί την πιο ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση για λύση του Κυπριακού. Το δήλωσαν πολλές φορές, θα το επαναλαμβάνουν συνεχώς , κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι: Ουδέποτε θα δεκτούν λύση που δεν θα επιτρέπει την επιστροφή όλων ανεξαίρετα των προσφύγων στα σπίτια τους. Θα αντιταχθούν και θα πολεμήσουν με κάθε μέσο μια τέτοια λύση.

Οι θέσεις του Σωματείου είναι ξεκάθαρες !!!

Εμπρός για λευτεριά

Οι θέσεις του Σωματείου είναι ξεκάθαρες, η γραμμή άδολη και το φρόνημα των Κερυνειωτών ψηλό και αγωνιστικό. ΄Ισως αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά που έκαναν την «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» φορέα των προσδοκιών και της μαχητικότητας του κάθε Κερυνειώτη πρόσφυγα και όχι μόνο. Σε ελάχιστο χρόνο μετά την ίδρυση του Σωματείου στη Λευκωσία οι Κερυνειώτες της Λεμεσού ίδρυσαν το εκεί Παράρτημα, για να ακολουθήσει η ίδρυση του Παραρτήματος Λάρνακος και του Παραρτήματος Πάφου. Με τα Παραρτήματα αυτά το Σωματείο καλύπτει με τη δράση του όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Στο έργο του αυτό το ενισχύουν εκτός από τους Κερυνειώτες και οι πολυπληθείς υποστηρικτές των σκοπών του από όλα τα μέρη της Κύπρου που, κατά το καταστατικό , μπορούν να εγγραφούν σαν «αρωγά μέλη» χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Τις υποθέσεις κάθε Παραρτήματος διαχειρίζεται 15μελές Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τις Γενικές Συνελεύσεις. Τα μέλη αυτά των Επαρχιακών Συμβουλίων των παραρτημάτων είναι ταυτόχρονα και τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου της «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ» . Από αυτό εκλέγεται 18μελές Εκτελεστικό Συμβούλιο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο γενικά είναι το το Σώμα που υλοποιεί τις αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου και συντονίζει τη δράση των Παραρτημάτων. Με άλλους μηχανισμούς επιτυγχάνεται η άμεση συνεννόηση μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και η ευελιξία στη δράση των αρκετά απομακρυσμένων μεταξύ τους Παραρτημάτων του Σωματείου.

Η «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ» θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος πρόσφυγας στο σπίτι του, μέχρι να δούν οι πρόσφυγες από την επαρχία Κερύνειας τα μαγευτικά ακρογιάλια της Κερύνειας, του ΄Αη Γιώργη, του Καραβά, Λαπήθου, Βαβυλά και του Αγίου Επικτήτου, μέχρις ότου το Σωματείο τους διαλυθεί στην τελευταία πανηγυρική Γενική Συνέλευση, μες την πόλη της Κερύνειας , εκπληρώνοντας έτσι και το τελευταίο άρθρο του Καταστατικού της.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ»

 • Α

  Παροχή υλικής και πρακτικής βοήθειας σε δυσπραγούντες συνεπαρχιώτες μας.
  Αυτή ήταν απαραίτητη δραστηριότητα ειδικά στα πρώτα χρόνια της προσφυγοποίησης μας. Μέσα από διάφορα σχέδια βοηθείας και συμμετοχής μας σε διάφορες επιτροπές ανακούφισης προσφύγων το Σωματείο μας συμπαραστάθηκε έμπρακτα σε πάρα πολλούς δυσπραγούντες συνεπαρχιώτες μας. Συλλογή και διανομή τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδυσης, καθοδήγηση προσφύγων για αξιοποίηση κυβερνητικών προγραμμάτων βοήθειας, συλλογή και διανομή βιβλίων, βράβευση αριστούχων μαθητών κ.λ.π. αποτελούσαν μόνιμη αρχικά δραστηριότητα του Σωματείου που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα όταν χρειάζεται.

 • Β

  Συντήρηση της μνήμης και καλλιέργεια αγωνιστικού φρονήματος
  Το Σωματείο μας θεωρεί την μνήμη των κατεχομένων, με την ταυτόχρονη καλλιέργεια αγωνιστικών φρονημάτων, ως βασικές προϋποθέσεις για ευόδωση του αγώνα μας. Αυτό το επιτυγχάνει με συνεχή επαφή με τους συνεπαρχιώτες μας, οπουδήποτε βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, μέσο των Παραρτημάτων του που λειτουργούν εκεί, με συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές, συνεστιάσεις, ομαδικές εκδρομές, εκθέσεις, διάφορες εκδόσεις και άλλα πολλά. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες επιτυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων των συνεπαρχιωτών μας, διατηρούνται άσβεστες οι μνήμες μεταξύ των «παλιών» , γνωρίζουν τα κατεχόμενα οι νέοι μας και σφυρηλατείται έτσι ο πόθος για επιστροφή και γιγαντώνεται η φλόγα του αγώνα για επιστροφή.Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η ίδρυση αρχικά καλλιτεχνικής ομάδας και τα τελευταία χρόνια της χορωδίας του Σωματείου. Συμμετέχουν με ενθουσιασμό, Κερυνειώτες πρόσφυγες. Ακόμα και μη Κερυνειώτες, φίλοι της Κερύνειας που συμμερίζονται τους αγώνες μας για επιστροφή. Και τα δύο συγκροτήματα συμμετείχαν και συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή της Κύπρου και ανταποκρίνονται και σε προσκλήσεις από το εξωτερικό όπου μεταφέρονται τα μηνύματα μας.

 • Γ

  Κυπριακό – διαφώτιση
  Η συνεχής επαγρύπνηση μας, η μελέτη των εξελίξεων, η αξιολόγηση της όλης πολιτικής κατάστασης αποτελούν τον βασικότερο άξονα των δραστηριοτήτων μας για προώθηση τω ν σκοπών του Σωματείου μας, που είναι η απελευθέρωση της Κύπρου και η επιστροφή μας στα σπίτια και τις περιουσίες μας.

Αυτή η προσπάθεια προωθείται με επαφές με την κυβέρνηση, τον πολιτικό κόσμο της Κύπρου, παράγοντες, την Εκκλησία, Σωματεία, οργανώσεις , ξένους πρεσβευτές και ξένους επίσημους που επισκέφτονται την Κύπρο. Οι απόψεις μας προωθούνται με υπομνήματα, επιστολές, ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, εκδόσεις περιοδικών, φυλλαδίων, αφισών, φωτογραφιών κ.λ.π. Επίσης οι θέσεις και απόψεις μας προωθούνται και μέσα από αντικατοχικές δραστηριότητες, όπως , πορείες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, καθιστικές εκδηλώσεις, πορείες, πικεττοφορίες, αναγραφή συνθημάτων , πανό κ.λ.π.

Σχόλια επισκεπτών

Loading