Παρουσίαση σε σχολειο της ιστορίας του Καραβιού της Κερύνειας