ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ 2017