Ψάχνοντας το αρχείο μας, των  απορρήτων εγγράφων του Βρετανικού  Υπουργείου Εξωτερικών, της δεκαετίας του 1950, ανακαλύπτουμε ότι στους  Τουρκό -Βρετανικούς σχεδιασμούς για το μέλλον της Κύπρου, εκτός από την πρόνοια για εδαφική διχοτόμηση του νησιού και το βίαιο διαχωρισμό  των Οθωμανών της Κύπρου από τον υπόλοιπο πληθυσμό, περιλαμβάνετο και σχετική πρόνοια για αναγνώριση της μειονότητας ως δεύτερο Λαό της Κύπρου με  ξεχωριστό Δικαίωμα Αυτοδιάθεσης. Όπως προκύπτει μέσα από τα Έγγραφα το ολοκληρωμένο πακέτο της Τουρκο-Βρετανικής συμφωνίας- συνωμοσίας σε βάρος της Κύπρου και του Λαού της, περιελάβανε τα ακόλουθα:

  • Εξασφάλιση για τους Οθωμανούς της Κύπρου, εδάφους στο οποίο να συγκεντρωθούν ξεχωριστά από τον υπόλοιπο πληθυσμό
  • Να εδραιωθεί η αναγωγή της μειοψηφίας τους (18%) σε Κοινότητα
  • Να αναγνωρισθεί στην Κοινότητα η πολιτική ισότητα με την πλειοψηφία του 82%
  • Με την εξασφάλιση της πολιτικής ισότητας μεταξύ Κοινοτήτων να διεκδικηθεί λύση ΔΔΟ δύο Συνιστώτων Κρατών,  με συνταγματική ρύθμιση το διαμοιρασμό της εξουσίας επί ολόκληρης της Κύπρου κατά τρόπο που ολόκληρη η Κύπρος να τεθεί υπό την κηδεμονία της Άγκυρας
  • Εξασφαλίζοντας τα πιο πάνω, δηλαδή: Γεωγραφικό χώρο οικονομικά βιώσιμο,  πλειοψηφία και καθαρότητα πληθυσμού, πολιτική ισότητα Κοινότητας, θα πληρούνται τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αναγνωρισθούν πλέον ως πολιτικά ισότιμο και κυρίαρχο Κράτος. Σε ένα τέτοιο πολιτικά ισότιμο και κυρίαρχο Κράτος ο πληθυσμός θα εξασφαλίσει το δικαίωμα να αναγνωρισθεί ως δεύτερος Λαός επί του Κυπριακού εδάφους,  οπότε  πλέον να μπορεί να διεκδικεί και το Δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Η στάση και οι διεκδικήσεις των Τούρκων  όλα αυτά τα χρόνια των διαπραγματεύσεων, εξυπηρετούσαν αυτό ακριβώς το σκέλος της συμφωνίας. Ως πρώτο σοβαρό  βήμα προς αυτή την εξέλιξη  αποτελούν  και  οι συγκλίσεις που ήδη έχουν επιτευχθεί στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης.

Ο πρώτος λοιπόν στόχος  επετεύχθη:

  • με την Τουρκική εισβολή και κατοχή Κυπριακού  εδάφους ,
  • με το Εθνικό ξεκαθάρισμα των κατεχομένων από όλους εμάς τους εκτοπισμένους και πρόσφυγες που αποτελούσαμε την πλειοψηφία του 85% του πληθυσμού και,
  • με τη δια της βίας και δολοπλόκου διπλωματικής εμπλοκής της Βρετανίας και του ΟΗΕ, μεταφορά των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες περιοχές που ήταν σκορπισμένοι, στο κατεχόμενο έδαφος.

Έγινε ο διαχωρισμός του πληθυσμού σε δύο Ζώνες, μια για  τους Οθωμανούς και μια  για τους υπόλοιπους Κυπρίους.  Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο το βασικό κατοχικό δεδομένο επί του οποίου να λειτουργήσει η λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δύο Συνιστώτων Κρατών.  Αυτό το βασικό κατοχικό δεδομένο είναι που έχουν υιοθετήσει οι Διζωνικοί Κομματάρχες  μας και το προωθούν ως τη βάση λύσης του Κυπριακού, εξυπηρετούντες έτσι τα Τουρκικά στρατηγικά σχέδια και τα ξένα συμφέροντα, τα οποία ευρίσκονται πίσω από την Τουρκική επιδρομή.

Το τελευταίο σκέλος της συμφωνίας- συνωμοσίας, της δεκαετίας του 1950, είναι που επιδιώκουν οι Τούρκοι να εξασφαλίσουν, με τα δύο Κράτη και την  ισότιμη Κρατική κυριαρχία, τα οποία προβάλλουν σε αυτή τη φάση του Κυπριακού. Δεν αποτελεί τυχαίο σύνθημα  αυτή η νέα Τουρκική αξίωση. Πρόκειται για καλά σχεδιασμένη πολιτική πράξη, μέρος της στρατηγικής τους για ανάκτηση της Κύπρου. Έχουν διαπιστώσει ότι οι Ηγέτες μας είναι αδύναμοι και ευάλωτοι και θεωρούν ότι μπορούν από τώρα και όχι σε μελλοντικό στάδιο, να διεκδικήσουν και αυτό το σκέλος της συμφωνίας -συνωμοσίας. Το εγείρουν τώρα ώστε να αποφύγουν τον ενδιάμεσο σταθμό της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δύο Συνιστώτων Κρατών , εξασφαλίζοντας απευθείας λύση Διζωνικής  Συνομοσπονδίας δύο πολιτικά ισότιμων κυριάρχων Κρατών. Οι Διζωνικοί Ηγέτες μας προβάλλοντας αυθαίρετα   την Τουρκική θέση για δύο Κράτη, ως θέση για διχοτόμηση της Κύπρου με δύο ξεχωριστά Κράτη, «τζίνοι ποτζιή τζιε μεις ποδά», διευκολύνουν την Τουρκία μέσω της «άτυπης Πενταμερούς» να εξασφαλίσει και άλλες υποχωρήσεις σε λύση τάχατες Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας  η οποία στην ουσία θα είναι λύση πολύ κοντά στη Διζωνική Συνομοσπονδία δύο Κυριάρχων Κρατών που επιδιώκει η Τουρκία.

Για να αντιμετωπισθούν αυτά τα δεδομένα η Κυβέρνηση, ο Πολιτικός Κόσμος της κυρίαρχης και Διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να τερματίσουν  κάθε συζήτηση, είτε για ΔΔΟ δύο Συνιστώτων Κρατών , είτε για Διζωνική  Συνομοσπονδία δύο κυριάρχων Κρατών   και να διεκδικήσουν  την καθαρή λύση —απελευθέρωσης και αποκατάστασης της Διεθνούς έννομης τάξης η οποία παραβιάστηκε στην Κύπρο. Ο κυρίαρχος Λαός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ελεύθερα σκεπτόμενος και προβληματιζόμενος,  να απαλλαγεί  από αρρωστημένα Κομματικά σύνδρομα «συσπείρωσης» και Κομματικής πειθαρχίας και να απαιτήσει δυναμικά αυτήν την καθαρή λύση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί το αύριο, καθώς  και το μέλλον, σε ειρηνικό και δημιουργικό περιβάλλον.

Καλούμε λοιπόν ξανά, σε αφύπνιση και εγκατάλειψη της ηττοπάθειας και παθητικότητας που επικρατεί,  απαιτώντας επανατοποθέτηση του Κυπριακού. Μάλιστα αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινήσει με πρώτο βήμα την  εγκατάλειψη της έμμονης  ιδέας για συμμετοχή στην «άτυπη Πενταμερή παγίδα».

 510 Views