ΑΚ79202331072023,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡ20230731