ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΤΚ ΤΟΥ 5 ΜΙΛΙ