ΑΚ38202127022021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΡΩΣΙΑΣ20210228