ΑΚ112202104072021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ