ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Μονολιθική είναι η προπαγάνδα υπέρ της αγγλοτουρκικής ΔΔΟ και όχι η γνήσια Αντίσταση