ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ.

 

Η ιδιωτική ιδιοκτησία αποτελεί ένα από τα κατ’ εξοχή θεμελιώδη θέσμια της ανθρωπότητας και για το οποίο δεν υπάρχει εφαρμόσιμο υποκατάστατο… Η ιδιωτική ιδιοκτησία αποτελεί τον θεματοφύλακα οιουδήποτε άλλου δικαιώματος», τόνισε μεταξύ άλλων, ο εκ των εμπνευστών της Αμερικανικής Επαναστάσεως, Arthur Lee από την Virginia.

 • Το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι αναφαίρετο σύμφωνα με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Στο Άρθρο 17 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 τονίζεται: «Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.»Το δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι κατοχυρωμένο ακόμη και υπό συνθήκες στρατιωτικής κατοχής σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης του 1907 και την 4η Σύμβαση της Γενεύης του 1949.
 • Οι πρόσφυγες από την Επαρχία Κερύνειας, ως Ευρωπαίοι πολίτες, τονίζουν ότι δεν απεμπολούν αυτό το Ανθρώπινό τους Δικαίωμα και διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των περιουσιών τους.
 • Οι Κερυνειώτες όπως και όλοι οι άλλοι πρόσφυγες έχουν υπομείνει την 36χρονη προσφυγοποίησή τους εμπιστευόμενοι τις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις της Ηγεσίας του τόπου ότι στόχος του αγώνα μας είναι η επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες.
 • Οι Κερυνειώτες πρόσφυγες δηλώνουν ότι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κανένα να διαπραγματεύεται αυτό τους το Δικαίωμα με τον κατακτητή και ζητούν να τερματιστεί ο διάλογος που γίνεται στη βάση των εγγράφων που έχουν κατατεθεί και τα οποία:
 • Στην ουσία και φιλοσοφία τους θεωρούν την σημερινή κατάσταση ως τη βάση λύσης του «περιουσιακού» και οι πρόνοιές τους διευκολύνουν αυτό το γεγονός.
 • Στην ουσία και φιλοσοφία τους οι προτάσεις για το περιουσιακό πρώτιστο στόχο έχουν να βολέψουν την εφαρμογή της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σε βάρος των δικαιωμάτων των προσφύγων.
 • Αμφισβητούν την κυριότητα των νομίμων ιδιοκτητών.
 • Δίνουν προτεραιότητα στην αποζημίωση, σε αντίθεση με τις Αρχές Πινέϊρο, οι οποίες δίνουν ουσιαστική προτεραιότητα στην αποκατάσταση της ιδιοκτησίας [Παρ. 2(1,2)] και οι οποίες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπουν συνδυασμό αποκαταστάσεως και αποζημιώσεως, εφόσον θα είναι η πιο αρμόζουσα θεραπεία [Παρ. 21(1,2)] και εφόσον δεν θα περιορίζει, αλλοιώνει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο  παραβιάζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο για τους πρόσφυγες ή άλλο σχετικό δίκαιο [Παρ. 23(1)]. 
 • Δίνουν προτεραιότητα στον σφετεριστή σε αντίθεση με τις Αρχές Πινέϊρο, οι οποίες τονίζουν ότι ο ιδιοκτήτης έχει την απόλυτη προτεραιότητα [Παρ. 17(2)].
 • Επιβάλλουν στους πρόσφυγες τον εξευτελισμό να υποβάλλουν αίτηση σε εννιαμελή Επιτροπή απαρτιζόμενη από 3 Ελληνοκύπριους, 3 Τούρκους και 3 ξένους για να αποδείξουν ότι είναι ιδιοκτήτες περιουσίας στα κατεχόμενα και στη συνέχεια να κριθούν  κατά πόσο δικαιούνται αποκατάσταση, ή/ και χρήση της περιουσίας τους μέσα από δαιδαλώδεις διαδικασίες, κατηγοριοποιήσεις περιουσιών και κριτηρίων, σε αντίθεση με τις Αρχές Πινέϊρο, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εισαγωγή κριτηρίων που να αποκλείουν την αποκατάσταση [Παρ. 13(1)].
 • Επιβάλλουν απαγόρευση της αποκατάστασης με βάση εθνικά φυλετικά κριτήρια, σε αντίθεση με τις Αρχές Πινέϊρο [Παρ. 3(1)] και σε αντίθεση με πληθώρα άλλων διεθνών συμβάσεων οι οποίες απαγορεύουν τις φυλετικές διακρίσεις.

Εν κατακλείδι, ακρωτηριάζουν το Ανθρώπινό μας Δικαίωμα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας καθώς και οιονδήποτε άλλο Δικαίωμα, το οποίο είτε εξαρτάται είτε επηρεάζεται από αυτό.

Loading