ΑΚ53202308052023,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΔ20230509