ΑΚ156202112072021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ