ΑΚ201202121102021,ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤ