Λίγο πριν από το ΠΑΣΧΑ κυκλοφορήσαμε στους απανταχού Ελληνες τις εκτιμήσεις μας για τις εξελίξεις προειδοποιώντας  για την ανάγκη να έχουμε όλοι μας τα μάτια μας ανοιχτά καθότι το σκοτεινό παρασκήνιο κρύβει πολλά.  Όπως σημειώσαμε, στο σχετικό υπόμνημα,  παίζεται, κατα την άποψή μας,  το μέλλον του Ελληνισμού στα  ζάρια και έχουμε υποχρέωση να επαγρυπνούμε.  Το σχετικό υπόμνημα: ΑΚ156201923042019, ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ-

Loading