ΑΚ16202124012021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΠΙΝΤΕΝ20210126