ΑΚ199202102102021, ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ