Με τον πιο πάνω όρκο τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,ανέλαβαν και αυτοί τα καθήκοντά τους . Παρακολουθώντας τις εξελίξεις είναι με λύπη μας που διαπιστώνουμε ότι η διαχείριση που γίνεται στο Κυπριακό ευρίσκεται σε αντίθεση με τον όρκο που δόθηκε. Επιφανειακά φαίνεται ότι ορθώσαμε ανάστημα . Στο βάθος όμως, όλη αυτή η κινητικότητα φαίνεται να εξυπηρετεί τον Τουρκικό στόχο της νομιμοποίησης των κατοχικών δεδομένων. Η ηγεσία μας σύρεται προς νέες υποχωρήσεις. Αυτή τη σοβαρή προειδοποίηση έθεσε σήμερα η Αδούλωτη Κερύνεια με αναλυτικό Υπόμνημα τόσο στον Πρόεδρο όσο και στον Υπουργόν Εξωτερικών.ΑΚ102202025092020,επιστολη στον ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΥΠΕΞ

Loading