Θεωρούμε σωστή και σοβαρή Διπλωματική επιτυχία τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με τις γειτονικές  χώρες ως μέρος του στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρούμε επίσης θετική εξέλιξη δραστηριοποίσεις  όπως ήταν η πρόσφατη σύναξη στη Λευκωσία των 7  Μεσογειακών Χωρών. Σημασία πρέπει να έχει για όλους μας το περιεχόμενο τέτοιων συμμαχιών και συνάξεων.  Είναι κρίμα που τέτοιες εξελίξεις βρίσκουν την Κυπριακή Δημοκρατία να πραγματεύεται την υπόσταση της με πολιτική διαχείριση του Κυπριακού κατώτερη των περιστάσεων, πράγμα το οποίο εξουδετερώνει τη δυνατότητα εξασφάλισης της σωστής σε περιεχόμενο και βαθμό έντασης υποστήριξης και βοήθειας,  από όλες αυτές τις χώρες με τις οποίες συνάπτονται στρατηγικές συμμαχίες και γίνονται συνάξεις.  Απόδειξη αυτής της εκτίμησης μας είναι και η κοινή διακήρυξη που εξασφαλίσαμε από τη σύναξη των 7 Μεσογειακών χωρών που έγινε στη Λευκωσία στην οποία διατυπώνονται ουσιώδεις αρχές και αξίες, ενώ η λύση που πραγματεύεται η Κυπριακή Κυβέρνηση αντικειται στις αρχες και αξίες αυτές, οπότε και η όποια ξένη υποστήριξη  θα είναι ζημιογόνα για μας.

Τον πιο πάνω προβληματισμό μας διατυπώσμε στις 7.2.2019  πρός τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σχολιάζοντας σε σχετική επιστολή, την κοινή διακήρυξη των 7 Μεσογειακών χωρών μετά την πρόσφατη  σύνοδό του στη Λευκωσία.

Η επιστολή μας πρός τον Πρόεδρο Αναστασιάδη:

“””””ΑΚ26/2019                                                                                                        7.2.2019

Κον Νίκο Αναστασιάδη

Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Φαξ. 22663799

Λευκωσία

Κύριε Πρόεδρε,

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – MED7- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Μελετήσαμε με προσοχή την κοινή διακήρυξή την οποία προσυπογράψατε με τους άλλους 6 Προέδρους που πήραν μέρος στο MED7, τέλος Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και θέλουμε να αναφερθούμε σε δύο παραγράφους οι οποίες έχουν σχέση με το Κυπριακό  και να σας μεταφέρουμε τα ακόλουθα:

  1. Παράγραφος 2 της Διακήρυξης:  Χαιρετίζουμε διακηρυγμένη δέσμευσή των 7 , στην Ευρωπαϊκή Ένωση  και τις ΑΞΙΕΣ που μοιράζεστε με τους άλλους 6 Προέδρους, οι οποίες κατά τη διακήρυξη είναι: η έννομη τάξη, ελευθερία , Δημοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και αλληλεγγύη. Χαιρετίζουμε τη δέσμευσή σας ότι αυτές οι αξίες θα αποτελούν τη βάση αντιμετώπισης από μέρους σας  των πολλαπλών προκλήσεων,  με  συνεχή επίδειξη  αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης εκ μέρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Παράγραφος 5:  Χαιρετίζουμε επίσης, την αναφορά στην παράγραφο 5 ότι υποστηρίζεται από τους 7 λύση του Κυπριακού στη βάση των αξιών της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου μέσα από την οποία θα διασφαλίζεται η κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της «Κύπρου», απαλλαγμένη από εξωτερικές  «παρεμβάσεις» στρατούς και εγγηύσεις . Από την άλλη διαφωνούμε και διαμαρτυρόμαστε που συμβιβάζεσθε στη, παράγραφο 5 της  διακήρυξης  να γίνεται αναφορά σε «Κύπρο» αντί σε Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και σε «εξωτερικές παρεμβάσεις» και «στρατούς» αντί για στρατιωτική Τουρκική εισβολή και κατοχή , αντί για Τουρκικό στρατό κατοχής.
  3. Για να ληφθούν στα σοβαρά οι «δεσμεύσεις» που αναλάβατε στη διακήρυξη έναντι Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, έναντι Ευρωπαϊκού κεκτημένου, της έννομης τάξης, ελευθερίας, Δημοκρατίας, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επιβάλλεται στον απόηχο της Διακήρυξης να ενεργήσετε αυτόβουλα, για επανατοποθέτηση του Κυπριακού με απόφαση :
  • Για απαγκίστρωση από τις διεξαγόμενες δικοινοτικές συνομιλίες  οι οποίες έχουν στόχο την αποδοχή και νομιμοποίηση, τόσο της γεωγραφικής διαίρεσης της Κύπρου σε δύο Ζώνες προϊόν της Τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και κατοχής, όσο και του βίαιου  ρατσιστικού γεωγραφικού διαχωρισμού του Λαού μας.  Δηλαδή απαγκίστρωση μας από τη ΔΔΟ η οποία είναι η ομπρέλλα για την αποδοχή και νομιμοποίηση  των κατοχικών δεδομένων τα οποία διαμορφώθηκαν με την παράνομη Τουρκική στρατιωτική εισβολή, τη σωρεία των γενοκτονικών εγκληματων πολέμου και αποσχιστηκών ενεργειών που διέπραξε η Τουρκία απο τις 20, Ιουλίου 1974 μέχρι σήμερα και,
  • Για μεθόδευση από εδώ και μπρός αντικατοχικού αγώνα για απελευθέρωση και αππαλλαγή μας από τα παράγωγα της πολύχρονης Τουρκικής κατοχής.

Με βάση τέτοια επανατοποθέτηση του Κυπριακού   η οποία  να υποστηρίζεται μέσα από τέτοιες στρατηγικές συμμαχίες και συνάξεις, θα έχει και νόημα η φραστική υποστήριξη που μας προσφέρεται και θα έχετε και  τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και πρακτικά την υποστήριξη και αλληλεγγύη που προνοείται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, στη βάση των Ευρωπαϊκών αρχών και θα πάρουν και τη δέουσα εγκυρότητα. Έτσι θα προσδίδεται και προοπτική δικαίωσης στο Λαό μας και οχι το αντίθετο.

Ενόσω όμως, δεν προχωρείτε στη δέουσα επανατοποθέτηση, Διακηρύξεις σαν αυτή των 7  θα αποτελούν μόνο επικοινωνιακό  τέχνασμα, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά  τον Τούρκο κατακτητή και τη συνοδοιπόρο του Βρετανική Διπλωματεία, η οποία είναι και ο νονός της τραγωδίας μας.””””

Loading