ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

Όσο προχωρούμε στην προεκλογική διαδικασία, το προεκλογικό λεξιλόγιο συνεχώς «εμπλουτίζεται». Σήμερα θα σταθούμε στη φράση «εκλέξιμοι υποψήφιοι» και τί αυτή η φράση σημαίνει.

Ως «εκλέξιμος» προβάλλεται υποψήφιος τον οποίο στηρίζει κάποια Ηγεσία Κόμματος η οποία σε προηγούμενες εκλογές είχε εξασφαλίσει κάποιο ποσοστό ψήφων.  Μάλιστα ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από Ηγεσία Κόμματος το οποίο σε προηγούμενες εκλογές πήρε μεγάλο ποσοστό ψήφων προβάλλεται και ως περισσότερο εκλέξιμος από άλλο υποψήφιο.

Κατά την άποψή μας  αυτή η ερμηνεία δεν αποτελεί έκφραση της Δημοκρατικής αρχής που διέπει μια εκλογική αναμέτρηση. Σε μια πραγματικά Δημοκρατική χώρα που κόπτεται για σεβασμό  των Δημοκρατικών αρχών και διαδικασιών δεν έπρεπε να θεωρείται, δεδομένο ότι ένα Κόμμα μεταφέρει «δεμένους στο άρμα» του τους ψηφοφόρους που το ψήφισαν την προηγούμενη πενταετία και μάλιστα ότι, εκείνο το ποσοστό προσδίδει και βαθμό εκλεξιμότητας στο φετινό υποψήφιό του.

Σε μια Δημοκρατική χώρα οι ψηφοφόροι πρέπει να αποτελούν μια ενιαία δεξαμενή ψήφων για κάθε υποψήφιο μιας εκλογικής αναμέτρησης. Μάλιστα ,  όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισότιμα τη δυνατότητα να απευθυνθούν  σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων προβάλλοντας το βίο και την πολιτεία τους και το κυριότερο, το Κυβερνητικό τους πρόγραμμα που προτείνουν  και να διεκδικήσουν σε ένα ισότιμο καθεστώς προεκλογικού αγώνα,  το βαθμό εκλεξιμότητας που τους αξίζει, στη βάση του  Κυβερνητικού  τους προγράμματος.  Ο Πρόεδρος που κερδίζει τέτοιες εκλογές θα είναι τότε και Πρόεδρος όλου του Λαού και όχι όπως σήμερα που καταλήγει να είναι πρόεδρος μόνο όσων διατηρούνται «συσπειρωμένοι πελατειακά » γύρο του, από εκλογή σε εκλογή, ανεξάρτητα από την επίδοσή του και από το μελλοντικό πρόγραμμα  του

Γιαυτό επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς τους Ψηφοφόρους να μην επιτρέψουν να θεωρούνται  ιδεολογική ή πελατειακή «ιδιοκτησία» κανενός, αλλά ως ελεύθεροι πολίτες:

  • να  απαιτήσουν από την Κυβέρνηση να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους για να τον ενημερώσουν αναλυτικά για το πρόγραμμά τους
  • να απαιτήσει ο καθένας από κάθε υποψήφιο, αναλυτική  ενημέρωση για το πρόγραμμά του
  • να απωθήσουν  κάθε προσπάθεια χειραγώγησής τους
  • ελεύθερα σκεπτόμενοι και ενεργούντες να κάμουν την επιλογή τους, αφού,
  •  το βασικότερο από όλα, ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ.

Από το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια.

 471 Views