Λάζαρος Μαύρος–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΓΡ