ΟΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΕΚΕΡΣΑΒΒΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ