ΑΚ247201914122019,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ