ΑΚ27292112022021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ20210214