ΑΚ107202328122023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ20240101_08584872