ΑΚ4202430012024,επιστολη στην απεσταλμενη του Γκουτερες20240201