ΑΚ188202127082021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ,ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ