ΟΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΕΚΕΡΣΑΒΒΑ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΟΥΛΩΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ