ΑΚ51202113032021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ