Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ