Εντός του εργοστασίου τριανταφύλλου -2 Αγρός 22.6.2019