ΑΚ181202109082021, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ