“Δεν μπορεί να είναι άλλος ο στόχος μας

από την απελευθέρωση των

σκλαβωμένων εδαφών μας”

Συνέντευξη του Ανεξάρτητου Υποψήφιου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.Γιώργος Κολοκασίδης—συνεντευξης στο SPEAK NEWS

Loading