Εντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας στη Γεν. Συνέλευση 27.11.2021- Λεμεσού