ΑΚ131202218122022, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ20221218