Όπως έχουμε ήδη εξαγγείλει με προηγούμενη ανάρτηση μας, με το τέλος του 2022, οφείλουμε, Κυβέρνηση , Κόμματα και Λαός, να αξιολογήσουμε την πορεία του Κυπριακού, να προβληματιστούμε και να προγραμματίσουμε τη συνέχεια στο Νέο Χρόνο, 2023. Η Αδούλωτη Κερύνεια  αξιολογεί σήμερα τις ευθύνες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  σε ότι αφορά την πλήρη ελευθερία του λόγου επί του Κυπριακού, την πρόσβαση των Οργανωμένων Ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών στα Μέσα Ενημέρωσης  και την αναλυτική ενημέρωση του κόσμου.  Τον προβληματισμό και την άποψή μας σε αυτό το θέμα, έχουμε διαβιβάσει στις Διοικήσεις, τους Αρχισυντάκτες και τους Δημοσιογράφους των Μέσων Ενημέρωσης με σχετική μας επιστολή, την οποία δίδουμε σήμερα, εδώ, στη δημοσιότητα, για ευρύτερη ενημέρωση.ΑΚ131202218122022, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ20221218

 269 Views