ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕ. ΓΡ. ΟΗΕ 16.4.2019