ΑΚ7202312032023, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ20230313