ΥΠΟΜΝΗΜΑ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1η & 2α ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

Με υπομνήματα προειδοποιούσαμε πριν από την 1 Οκτωβρίου, με υπόμημα αξιολογούμε την κατάληξη της Συνόδου Κορυφής την οποία το Κράτος μας, πολύ σωστά, συγκάλεσε και πολύ σωστά μεθοδεύσε. Δεν καταφέραμε όμως να τερματίσουμε όπως απαιτούσαν οι περιστάσεις και ουσιαστικά ανοίγει ασκός του Αιόλου στη συνέχεια.Η αξιολόγησή μας η οποία αποστέλλεται στην Κυβέρνηση και τα Κόμματα είναι η ακόλουθη:ΑΚ105202006102020,ΥΠΟΜΝΗΜΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΕ 01 10 202020201006_17184572

 

Loading