ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ , ΜΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ