ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΜΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-1